بهترین عکسها از گروه فیس بوک Photigy. تصویر آنتون سرکین. بخشی از ما باشید …