با یکی از # دخترم #little # در استودیو. آنها دوست دارند در طول واقعی به من کمک کنند …