این ۲ نوزاد را مجبور کردم دوباره یکدیگر را آزمایش کنند :). ۲۰۰۰ دلار کانن ۸۵ میلی متر F1.2 (و ۸۰۰ دلار …