این کاری است که این تلویزیون عظیم در # استودیوی ما انجام می دهد! آیا حدس می زنید چه می گذرد …