این است که تقریبا دسامبر در کالیفرنیا :) استخر درب باز ، در حدود ۸۰F آب (این …