اینگونه شما این مکنده را باز می کنید؛) #pomegranate #juicy #tasty #instafood …