امروز در استودیو. کار روی یک # دوره جدید برای #photigy. عکس های بالا به پایین ، زنده …