امروز در استودیوی Photigy – حدس بزنید چه خبر بود؟ :-) @ sonya7rsonyalpha #view …