امروز خیلی سرگرم کننده است! ما امروز در طول #P حدود ۳۵ گیگابایت از # تصویر_های_ اینچنین رنگی شلیک می کنیم …