از یک # کارگاه اخیر در استودیوی Photigyinstaphotigy وقتی که با شوخ طبعی کار می کردیم …