از امروز & # 39؛ s #photowalk با # دختر من :-) در اطراف استودیو قدم زدیم ، یک …