از امروز و اولین کار میدانی & # 39 ؛ – ما در حال ضبط اطلاعیه ای واقعاً #i …