آماده سازی برای ضربه. پروژه "عروسک" با گروه Verve. # عکاسی #studio …